Quy định tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công cho người lao động nước ngoài
23/11/2023 14:12

Tại cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan của thành phố Hà Nội về tình hình xúc tiến đầu tư, thu hút và quản lý vốn FDI diễn ra vào ngày 14/11/2023 vừa qua, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2023, Hà Nội thu hút hơn 2,6 tỷ USD vốn FDI.

Tuy nhiên, với Quảng Ninh, tổng vốn đăng ký của các dự án FDI trong 10 tháng qua đã chạm mốc 03 tỷ USD. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này, trong 9 tháng đầu, Quảng Ninh cấp mới cho 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 812 triệu USD. Riêng trong tháng 10/2023, Quảng Ninh cấp phép thêm cho 5 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký là 2,2 tỉ USD. 

Làn sóng thu hút nguồn vốn FDI tăng trưởng mạnh mẽ cũng kéo theo nguồn lao động dồi dào đến từ khắp các địa điểm nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh những thủ tục cấp các loại giấy phép để NLĐNN được làm việc tại Việt Nam như thị thực, giấy phép lao động, các doanh nghiệp cũng sẽ cần phải lưu tâm đến quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.

NLDNN_tin_tuc_kjobs.jpg

(Hình ảnh minh họa)

1. Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với NLĐNN là cá nhân cư trú

Trước tiên, Khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:

- Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

- Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam (ghi nhận trong thẻ tạm trú hoặc; thuê nhà ở, khách sạn để ở hay ở trụ sở cơ quan,...) tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên.

Trường hợp NLĐNN là cá nhân cư trú, phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính theo công thức ghi nhận tại Biểu tính thuế rút gọn (Phụ lục: 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC) như sau:

cong_thuc_tinh_thue_TNCN_tin_tuc_kjobs.jpg 

(Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú theo Phụ lục: 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Ví dụ: Một người Trung Quốc là cá nhân cư trú, làm việc cho doanh nghiệp A và hưởng mức lương 50.000.000 VNĐ/tháng (600.000.000 VNĐ/năm). Như vậy, bậc thuế thu nhập cá nhân người này sẽ là bậc 5. Số tiền thuế thu nhập cá nhân người này phải đóng là:

50.000.000 x 25% - 3.250.000 = 9.250.000 (VNĐ)

tien_cong_tien_luong_NLDNN_tin_tuc_kjobs.jpg

(Hình ảnh minh họa)

2. Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với NLĐNN không là cá nhân cư trú

Trong trường hợp cá nhân không đáp ứng bất cứ điều kiện nào nêu tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC như đã đề cập ở trên, cá nhân đó sẽ được pháp luật coi là cá nhân không cư trú. Đối với NLĐNN là cá nhân không cư trú, công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Cụ thể:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập từ tiền công, tiền lương x 20%

Việc xác định thu nhập từ tiền công, tiền lương của cá nhân không cư trú được quy định tại Khoản 2 Điều này và chia thành hai trường hợp:

a) Trường hợp người lao động không hiện diện tại Việt Nam

cong_thuc_tinh_thue_TNCN_2_tin_tuc_kjobs.jpg 

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam (ước tính là 308 ngày).

Ví dụ: Một người Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Trung Quốc, làm việc đồng thời cho doanh nghiệp A (Việt Nam) và doanh nghiệp B (Trung Quốc), hưởng mức lương 50.000.000 VNĐ/tháng ở cả hai doanh nghiệp. Số ngày người này làm việc (thông qua hình thức trực tuyến) cho doanh nghiệp A trong tháng phát sinh thu nhập là 23 ngày. Tổng thu nhập phát sinh tại VN trong tháng của người này là:

(23/308) x 50.000.000 + 50.000.000 = 53.733.766 (VNĐ)

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương của người này là:

53.733.766 x 20% = 10.746.753 (VNĐ)

NLDNN_khong_hien_dien_tai_VN_tin_tuc_kjobs.jpg

(Người lao động nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam)

b) Trường hợp người lao động hiện diện tại Việt Nam

cong_thuc_tinh_thue_TNCN_3_tin_tuc_kjobs.jpg 

Ví dụ: Một người Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Trung Quốc, làm việc đồng thời cho doanh nghiệp A (Việt Nam) và doanh nghiệp B (Trung Quốc), hưởng mức lương 50.000.000 VNĐ/tháng ở cả hai doanh nghiệp. Số ngày người này có mặt tại Việt Nam trong quá trình làm việc là 20 ngày/tháng. Tổng thu nhập phát sinh tại VN trong tháng của người này là:

(20/365) x 50.000.000 + 50.000.000 = 52.739.726 (VNĐ)

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương của người này là:

52.739.726 x 20% = 10.547.945 (VNĐ)

NLDNN_hien_dien_tai_VN.jpg

(Người lao động nước ngoài hiện diện tại Việt Nam)

Trên đây là một số hướng dẫn sơ bộ về phương thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của NLĐNN từ kjobs.vn. Bên cạnh việc tư vấn về pháp luật lao động, kjobs.vn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho người lao động đang mong muốn tìm kiếm việc làm, đặc biệt là lao động tại các khu công nghiệp, hay doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tại địa bàn 33 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Mọi thắc mắc, yêu cầu tư vấn về lao động, việc làm xin vui lòng liên hệ với kjobs.vn thông qua hotline: 086.566.3337.